Lederparret

Marianne og Carsten Dalsgaard Hansen

"Vi tror aldrig Gud kommer for sent. Noget andet er, at han ofte venter med at gribe ind til sidste øjeblik. Men det betyder ikke, at han ikke forbereder sin indgriben i god tid. For det tror vi han gør. Hellig Kors Kloster har lige så længe vi har kendt det virket dragende og fascinerende på os. Nu har vi nået pensionsalderen og føler altså, at Gud kalder os til endnu en opgave, måske endda den vigtigste i vores liv."

Det er dog i første omgang ikke gået helt som vi havde håbet. Vi fik en fantastisk start i og med vores indsættelse som lederpar på klosteret den 21. maj 2016. Det hele tegnede lyst og lovende og vi havde nogle travle måneder. Men pludselig blev der sat en stopper for det hele, da der blev konstateret omfattende forekomster af skimmelsvamp i klosterres bygninger, incl. retrætehuset, hvor vi havde fået os indrettet så fint og hyggeligt. Vi har været nødt til at flytte til Skjern, hvor vi nu bor.

Hvad der skal ske er uvist. Vi synes ellers, at vi er i god træning med at vente på Gud, men vi skal åbenbart lære mere endnu i Guds skole. Marianne engagerer sig i genbrugsarbejde i Skjern og i Søndervig og Carsten har fået skrevet en bog om kristen spiritualitet med titlen ”Et udelt hjerte”. Ud over det holder vi gudstjeneste i den smukke klosterkirke så godt som hver søndag.

Marianne og Carsten

Marianne og Carsten