Begynd med bøn

Uge 2 i det nye år er traditionen tro en uge, som er helliget bøn.

Det er Evangelisk Alliance, som er et netværk af evangeliske kristne verden over, som er initiativtager.

Vi vil kraftigt opfordre klosterets venner til at deltage i dette vigtige arrangement. Enten ved fysisk fremmøde der, hvor det er muligt, eller derhjemme i lønkammeret.

Det er Anne-Marie Hansen fra Hedensted, som har skrevet tekster og bønner til årets bedeuge. De kan findes i en lille folder, som kan downloades på Evangelisk Alliances hjemmeside.

Thomas Bjerg Mikkelsen, som er formand for EA i Danmark, skriver indledningsvist i folderen:

”Hvilen er et kendt begreb i den åndelige litteratur: hvilen i Gud, den åndelige hvile eller troens hvile. Den er et mål for troen, men den er også vejen til den […] Mennesket er på vej mod den syvende dag, den evige hviledag.« Sådan skriver den svenske teolog Tomas Sjödin i bogen Det sker, når du hviler. Det er en klog erkendelse, som vi har behov for at besinde os på, for vores samfund – og dermed også kirken – er præget af et højt livstempo, som både går ud over troslivet og de nære relationer. Her er nogle af de konsekvenser, som jeg umiddelbart kan få øje på: Vi fortrænger vores skyld – for man kan ikke skynde sig med tilgivelse. Vi ødelægger forholdet til Gud og mennesker – for man kan ikke skynde sig med kærlighed. Vi får sværere ved at sørge og slå følgeskab med den lidende – for man kan ikke skynde sig med sorg og smerte.