Giv en gave

Hellig Kors Kloster er ejet af en privat fond og er uafhængig af offentlig støtte. Det positive er, at der ikke er nogen gæld og dermed heller ikke dyre renter, der skal betales. Og der er ikke udgifter til lønninger m.m. Alt arbejde bliver udført af frivillige.

Men vi er stadig helt afhængige af økonomisk støtte for at kunne afholde de faste udgifter til ejendomsskat, forsikringer og forbrug af vand, strøm og olie til opvarmning af kirken, i alt godt 100.000 kr. om året.

Vi er derfor taknemmelige for ethvert økonomisk bidrag, stort eller lille. På forhånd tak.

Gaver kan indbetales til bankkonto nr. 7670-7101210 eller via MobilePay på nr. 711336.

Vigtigt:
Skriv "Til driften" på din indbetaling. Dette er vigtigt for at vi kan få lov at disponere over pengene og de ikke bliver bundet i fonden.

Hvis du ønsker at trække beløbet fra i skat, skal du sende dit cpr. nr. til vores kasserer Jes Dideriksen på adressen regnskab@helligkorskloster.dk, som også kan anvendes som en sikker mail. Har du ønske om sikker forsendelse, men kan ikke anvende sikker mail, kan oplysningerne indsendes på brevpost til:

Jes M. Dideriksen
Røgindvej 16
6940 Lem St.

Oplysningerne vil kun blive anvendt til indsamlings-, regnskabs- og indberetningsformål og vil blive slettet, når alle disse formål er opfyldt.