Giv en gave

Hellig Kors Kloster er ejet af en privat fond og er uafhængig af offentlig støtte. Det positive er, at der ikke er nogen gæld og dermed heller ikke dyre renter, der skal betales. Og der er ikke udgifter til lønninger m.m. Alt arbejde bliver udført af frivillige.

Vi har nu indsamlet 125.000 kr. til udarbejdelse af et prospektmateriale med tegninger af et helt nyt bygningskompleks som erstatning af de bestående bygninger, som alle er angrebet af skimmel. Bortset fra kirken vel at mærke. Stor tak til alle, som har bidraget til at vi har kunnet afholde denne udgift.

Men vi er stadig helt afhængig af økonomisk støtte for at kunne afholde de faste udgifter til forbrug og forsikringer m.m., ca. 100.000 kr. om året.

Vi er derfor taknemmelige for ethvert økonomisk bidrag, stort eller lille. På forhånd tak.

Gaver kan indbetales til bankkonto nr. 9670 – 4997360, eller via MobilePay på nr. 711336.

Vigtigt:
Skriv "Til driften" eller ”Til renovering” på din indbetaling.
Hvis du ønsker at trække beløbet fra i skat, skal du sende dit cpr. nr. til vores kasserer Leon Møller på adressen leonmj@mail.dk, som også kan anvendes som en sikker mail. Har du ønske om sikker forsendelse, men kan ikke anvende sikker mail, kan oplysningerne indsendes på brevpost til: Leon Møller Jensen, Brøndbyvestervej 50, 2605 Brøndby. Oplysningerne vil kun blive anvendt til indsamlings-, regnskabs- og indberetningsformål og vil blive slettet, når alle disse formål er opfyldt.