Bestyrelse

Hellig Kors Kloster ejes af Hellig Kors Kloster Fond, der ledes af en fondsbestyrelse, som i øjeblikket har følgende medlemmer:

Bjørn Baltzer Clausen (formand)
Christa Nyborg (næstformand)
Jes Dideriksen (kasserer)
Carsten Dalsgaard (daglig leder)