Vision og værdier

Hellig Kors Kloster – et evangelisk kloster på dansk grund

Vision
"Hellig Kors Kloster er et menneskeligt og åndeligt tilflugtssted, hvor mennesker, som trænger til hvile og rekreation, og som længes efter fornyelse af troens liv, kan bo i kortere eller længere tid, og hvor der samtidig kan afholdes retræter, gudstjenester, møder m.m.
Stedet skal ånde af ro og fred og der skal være en rolig rytme med bøn og arbejde."

Da Hakon og Isa Rabjerg i slutningen af 1940'erne og købte en jordlod på Dejbjerg Hede og fik visionen om at bygge et kloster var der få, som forstod meningen hermed. Fra klosteret og det tilhørende refugium stod færdigt omkring 1975 og til i dag har der været en lampe for Herren, som har brændt uden ophør på stedet.
I dag oplever vi en stærk længsel blandt kristne for at lære Gud nærmere at kende gennem bøn og stilhed. Mange er begyndt at tage på årlige retræter og bruge mere tid til det indre liv i hverdagen. Dette er uden tvivl Guds svar på kirkens og vort folks åndelige nød. Han kalder og drager os ved sin Ånd til et dybere åndeligt liv og større hellighed.

Stilheden
Gud taler til mennesker i stilheden. Gang på gang bekræftes dette i såvel Skrifterne op gennem historien og af mennesker i dag. Hellig Kors Kloster er et stilhedens hus. Allerede den ydre placering midt på den fredede hede og med langt til store byer og veje indbyder til stilhed. Det er dette stilhedens rum klosterets gæster og faste beboere skal opleve som en livgivende kontrast til den larm og mangel på harmoni, som hersker i verden omkring os og som ingen kan være helt upåvirket af. Stilheden er det rum, hvor bønnen kan finde sine udtryk og hvor Åndens hvisken kan blive hørt. Stilheden er også i sig selv en lægedom for trætte og sårede sjæle.

Bønnen
Klosterets daglige rytme er de faste bedetider. På denne måde kan bønnen blive vort rolige og regelmæssige åndedræt og livet kan finde sin mening i Gud. På Hellig Kors kloster skal der være plads til at anvende og eksperimentere med forskellige udgaver af tidebønnen alt efter hvad der er tilgængeligt og alt efter om det er en meget enkel form (til de korte retræter) eller det er mere komplekse former for de mere øvede. Ved siden af tidebønnerne skal der også være plads til fri bøn, Jesusbøn, forbøn, lovprisning og tilbedelse, ja hele det store spektrum af bøn så Ånden ikke begrænses og hindres.
Som en særlig vægtning skal bønnen for Kristi kirke i Danmark altid have en høj prioritet på klosteret. Hellig Kors Kloster skal være kendt som et sted, hvor nøden for kirken kan komme til udtryk og hvor mennesker altid kan søge hen for at hellige sig denne vigtige bøn.