Hellig Kors Kloster – et evangelisk kloster

Hellig Kors Kloster er et bønnens sted.
Med fokus på bøn, stilhed og fællesskab vil mennesker få inspiration til et liv i bøn og få støtte til hverdagens trosvandring.


De tre grundpiller

Et bønnens sted. Det er den samlende tanke for Hellig Kors Kloster. Her skal bønnens flamme holdes levende. Dag efter dag.

Dette udfolder sig i tre tæt sammenvævede funktioner.

Klosteret skal være et bofællesskab. Her har nogle få familier sammen med lederparret deres hverdag. En hverdag, der præges af tidebønnernes faste rytme. Og som rummer en bønnens tjeneste for Danmark. Samtidig skal en hverdag leves og praktiske opgaver løses på og uden for klosteret. De gamle ord ”Bed og arbejd” vil lyse over hverdagen - koblet sammen med en enkel og ressourcebevidst livsstil.

Dernæst skal Hellig Kors Kloster være et sted, der inviterer enhver ind i bønnens og stilhedens verden. Gennem gudstjenester, retræter, møder m.m. bliver klosterets gæster ledt ind i et dybere åndeligt liv med Gud. Stilheden er det rum, hvor bønnen kan finde sine udtryk og hvor Åndens hvisken kan blive hørt. På klosteret vil der lyde et kald til en tjeneste i bøn, der skal udfolde sig landet over, når man er tilbage i hver sin hverdag.

Endelig skal Hellig Kors Kloster være et menneskeligt og åndeligt tilflugtssted, hvor mennesker, som trænger til hvile og rekreation, kan bo i kortere eller længere tid.

Bønnen og stilheden

Hellig Kors Kloster er et svar på den stærke længsel blandt kristne for at lære Gud nærmere at kende gennem bøn og stilhed.

Med klosterets faste bedetider kan bønnen blive vort rolige og regelmæssige åndedræt, og livet kan finde sin mening i Gud. På Hellig Kors kloster skal der være plads til at anvende og eksperimentere med forskellige udgaver af tidebønnen. Ved siden af tidebønnerne skal der også være plads til fri bøn, Jesusbøn, forbøn, lovprisning og tilbedelse, ja hele det store spektrum af bøn så Ånden ikke begrænses og hindres.
Som en særlig vægtning skal bønnen for Kristi kirke i Danmark altid have en høj prioritet på klosteret. Hellig Kors Kloster skal være kendt som et sted, hvor nøden for kirken kan komme til udtryk og hvor mennesker altid kan søge hen for at hellige sig denne vigtige bøn.

Gud taler til mennesker i stilheden. Gang på gang bekræftes dette; i Skrifterne såvel som op gennem historien og af mennesker i dag. Hellig Kors Kloster er et stilhedens hus. Placeringen midt på den fredede hede indbyder til stilhed. Det er dette stilhedens rum, klosterets gæster og faste beboere skal opleve som en livgivende kontrast til den larm og mangel på harmoni, som hersker i verden omkring os og som ingen kan være helt upåvirket af. Stilheden er også i sig selv en lægedom for trætte og sårede sjæle.