Bed for klosteret

Der er konstateret skimmelsvamp på Hellig Kors Kloster. Det er alvorligt og kan betyde enden for alle vore drømme og forhåbninger. Men det kan også være begyndelsen til noget helt nyt. Lad os ikke glemme, at vi tilhører en Gud, som har vej alle steder og som ikke fattes midler.

Nu er der derfor først og fremmest brug for at vi står sammen om at bede Gud gribe ind. Han har i Bibelen knyttet mange og store løfter til bønnen.