Dage i bøn 2023

30. august - 2. september

Bønnen er magtesløshedens sprog. Dagligt hører vi om problemer og kriser både lokalt i vores samfund og på det globale plan. Vi kan let føle os afmægtige overfor alle de nedbrydende kræfter og overfor truende katastrofer. Men Gud er stærkere end alt dette, og vi må sætte vort håb til Ham.

Dage i bøn er en mulighed for at sætte tid af til mere koncentreret bøn. Det vil være muligt at deltage i enkelte arrangementer, i hele dage eller i alle 4 dage. Programmet vil som sædvanligt være indrammet af tidebønnerne morgen, middag, aften og som vi har gjort de sidste par år, skal man selv sørge for mad. Om aftenen vil der også som de foregående år være et særligt ”brændpunkt” arrangement med oplæg og fælles bøn. Lørdag får vi besøg af Ingolf Henoch Pedersen, som vil lede os gennem dagen med et særligt program.

Prisen for deltagelse vil være 100 kr for en hel dag inkl. aftenarrangement.  Deltagelse i aftenens ”brændpunkt” alene koster 50 kr.

Tilmelding på e-mail til kontakt@helligkorskloster.dk  eller på telefon 42154201 (ikke sms).