LIV-gruppe

Det kristne liv er et liv i vækst. Et dynamisk og udviklende liv med den Gud, som er alt livs ophav og som selv er livet. Apostelen Paulus skriver, at målet med fælleslivet i den kristne menighed er, “at Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde.”

LIV står for Lev Indefra Vækst-gruppe. Vi lever i en tid og en kultur med stor vægt på det ydre, det materielle, på image og på status. Det giver stress og fører os væk fra de usynlige åndelige værdier. Det gør os rodløse og vi ender med at drive med tidens strøm uden mål og mening.

Udvendigheden og overfladiskheden har også forplantet sig til kirken og menigheden. Gudstjenesten skal gerne være underholdende og prædikenen kort og relevant. Det går i mange tilfælde ud over fordybelsen, stilheden og muligheden for refleksion. Og når forkyndelsen skal konkurrere med alt det andet, som vi får ørerne tudet fulde af i ugens løb og alt det andet, som vi skal nå at se og læse, så drukner Guds Ord let i larmen og distraktionen hindrer det i at bundfælde sig og bære frugt.

Tanken med LIV gruppen er, at den skal være et supplement til søndagens gudstjeneste, en mulighed for i fællesskab at fordybe sig og få implementeret det, som vi får fra Gud, så troen ikke bare bliver en død teori, men kan omsættes i et levet liv.

Samtidig er tanken og idéen med LIV-gruppen, at arbejdet med de hellige tekster gøres på en mere nuanceret og kreativ måde end i den traditionelle bibelkreds. Det kan være ved at anvende den klassiske firfoldige læsemåde “lectio devina”, hvor teksten først læses igennem (lectio), dernæst gøres til genstand for en mere meditativ refleksion (meditatio), og efter en tredje gennemlæsning er udgangspunkt for samtale med Gud i bøn (oratio) for til sidst at læses langsomt igennem og deltagerne får lov til i stilhed at fordøje indtrykkene og blive i Guds nærhed uden at skulle gøre noget (kontemplatio). Det kan også være ved at gennemspille en bibeltekst som et bibliodrama, hvor deltagerne for mulighed for at identificere sig med en bibelsk person og placere sig i rummet efter hvilke følelser der dukker op i gennemgangen af teksten. Eller det kan være ved at læse teksten et par gange efterfulgt af f.eks. 10 minutters stilhed. Derpå gives der deltagerne lejlighed til på skift at nævne en eller flere ting i teksten, som har sagt vedkommende noget og vel at mærke uden at blive modsagt.

Et andet vigtigt element i LIV-gruppen er at dele liv med hinanden. At få mulighed for at åbne op og fortælle de andre i gruppen om, hvordan mit liv har formet sig på godt og ondt og høre de andre gøre det samme er tillidsskabende og baner vej for, at man tør være mere åben og sårbar og dermed også kan støtte og opmuntre hinanden mere i omsorg og forbøn.

Ordene ”indefra” og ”vækstgruppe” kunne godt få os til at tænke på noget nyreligiøst og alternativt. Sådan er det ikke ment her. Tværtimod. I det nyreligiøse rettes fokus indad i mig selv og mod en kosmisk bevidsthed. I kristendommen derimod rettes fokus mod Kristus og mod Åndens liv og den universelle skabelsens sammenhæng, som Gud ønsker at sætte os ind i. ”Indefra” betyder ikke, at ”jeg” er universets centrum og at jeg kan finde sandheden og livet inde i mig selv. Tværtimod betyder ”indefra”, at Jesus er universets centrum og at alt liv strømmer ud fra Ham. Det er fra Ham livets kilder springer og det er inde fra det centrum, at vort liv er bestemt til at skulle leves. Det er kun her fra en sand åndelig vækst kan finde sted.

Kontakt Carsten Dalsgaard for yderligere oplysninger:

kontakt@helligkorskloster.dk
+45 4215 4201