Et kloster på heden

Haakon Rabjerg havde en vision. En vision om et evangelisk luthersk kloster, som skulle ligge på den hedegrund mellem Skjern og Ringkøbing, som han købte i 1948. Samtidig med, at han var sognepræst i Tranum ved Jammerbugten i Nordjylland, fik han og hans kone Isa bygget Hellig Kors kloster, som nu ligger højt på Dejbjerg Hede med udsigt over Ringkøbing Fjord. Noget af en bedrift. Ikke mindst når man tager i betragtning, at han ikke optog lån til byggeriet, men udelukkende finansierede det med egne midler og byggede det med egne hænder og venners hjælp. Byggeriet stod på i ca. 15 år, fra 1958 til 1973.

Bagsiden af medaljen er så desværre, at drømmen om et kloster kun delvist er gået i opfyldelse. Bygningerne står der, men et klosterliv med et fastboende kommunitet blev det aldrig til. Der har været afholdt mange stævner og retræter gennem årene. Men det er aldrig lykkedes at få skabt det liv på stedet, som ellers var visionen fra starten.

Og på grund af, at der ikke har været råd til opvarmning og ordentlig vedligeholdelse, er der nu konstateret angreb af skimmelsvamp. Det er derfor en noget speciel arv, vi som bestyrelse og ledelse står med i dag og skal forsøge at forvalte.

Det bliver nødvendigt at foretage en omfattende renovering af alle bygningerne med undtagelse af klosterkirken, hvor der ikke er skimmel. Den eksisterende isolering skal fjernes og erstattes med en ny og bedre. Der skal renses for skimmel og etableres et nyt og mere tidssvarende varmeanlæg. Og der skal skiftes en del vinduer. Endelig skal der ændres på indretningen, så der bliver etableret 2 eller 3 lejligheder i østfløjen, hvor medlemmer af det kommende klosterfællesskab skal bo.

Som årene er gået, er behovet for et ”bønnens sted” med mulighed for afholdelse af retræter og for refugieophold i de smukke omgivelser ikke blevet mindre. Men hvad gør vi? Det har der været snakket meget om og bedt meget over. Konklusionen er, at den oprindelige vision stadig er lige aktuel og at den derfor ikke skal ændres. Vi må være taknemmelige for, at Haakon og Isa Rabjerg købte de 30 tdr. land hede i 1948 og fik bygget klosteret på grunden. I dag havde man nok ikke fået lov til at bygge på heden, som i mellemtiden er blevet fredet.

Vi har derfor en hedegrund med en enestående beliggenhed. Og vi har en vision, som vi brænder for skal blive til virkelighed. Visionen om et kristent bofællesskab (kommunitet), som vil leve et enkelt liv med bøn og arbejde og som vil tage imod gæster og afholde retræter, gudstjenester m.m.

Og så håber og beder vi om, at Gud vil give os de fornødne midler til at virkeliggøre drømmen. Og om, at han også vil sende de mennesker til os, som han i sin visdom kan se vil være de rette, og som har de ressourcer og kvalifikationer, som der er brug for på et sådant sted. Det drejer sig bl.a. om at der skal laves mad til de mange gæster, som forhåbentlig vil komme til stedet og at der skal udføres praktisk arbejde både ude og inde med vedligehold, rengøring m.m.

Vær med til at bede Gud om at vise os den rette vej og give os de midler, som vi har brug for og sende de mennesker til os, som han ser vil kunne hjælpe os.