Giv en gave

Akut brug for økonomisk hjælp

I og med at der er konstateret omfattende forekomster af skimmelsvamp på klosteret, må en hårdt tiltrængt renovering fremskyndes, hvis klosteret skal reddes og alle vore drømme og visioner skal blive til virkelighed. Bestyrelsen har besluttet at der indtil en sådan renovering har fundet sted, ikke kan modtages overnattende gæster. Renoveringen vil være ensbetydende med en betydelig udgift, som kun afholdes ved tilførsel af kapital udefra. Det første, som skal ske nu er, at der til brug for ansøgninger til diverse kapitalfonde skal udarbejdes et fuldt professionelt prospektmateriale med arkitekttegninger m.m. Vi har indhentet et tilbud på at få lavet et sådant materiale, og det lyder på 125.000 kr. Da kassen i forvejen er næsten tom og Civilstyrelsen ikke umiddelbart vil lade os bruge de sidste penge vi har til dette formål, må vi selv rejse pengene. Derfor stor tak til jer, som er venner af klosteret, hvis I vil være med til at gøre dette muligt. Jo før vi kan skaffe de 125.000 kr. jo før kan vi komme videre med den nødvendige proces, som forhåbentlig kan indvarsle en helt ny tid for Hellig Kors Kloster.

Hellig Kors Kloster er ejet af en privat fond og er uafhængig af offentlig støtte. Det positive er, at der ikke er nogen gæld og dermed heller ikke dyre renter, der skal betales. Og der er ikke udgifter til lønninger m.m. Alt arbejde bliver udført af frivillige.

Hellig Kors Kloster har en stor herlighedsværdi i form af den unikke beliggenhed, den smukke kirke og de rummelige faciliteter. Men bygningerne, som helt fra starten hovedsagelig blev opført af genbrugsmaterialer, trænger efterhånden meget til en kærlig hånd. Nyt tag, nye vinduer, kalkning af kirken, renovering af værelserne er blot nogle af de større poster, som er på vores ønskeseddel. Desuden er der de faste omkostninger til forbrug af el, varme, forsikringer m.m.

Vi er derfor taknemmelige for ethvert økonomisk bidrag, stort eller lille. På forhånd tak.

Gaver kan indbetales til bankkonto nr. 9670 – 4997360 eller på MobilePay til vores telefon nummer, som er 4215 4201

Vigtigt:
Skriv "Til driften" eller ”Til renovering” på din indbetaling.
Hvis du ønsker at trække beløbet fra i skat, skal du sende dit cpr nr. til vores kasserer Leon Møller på adressen leonmj@mail.dk