Brug klosteret

Det er stadig muligt at gøre brug af Hellig Kors Kloster. Ikke mindst den nykalkede kirke rummer mange muligheder. Vi har taget de fleste bænke ud af kirken og erstattet med et mindre antal stole. Det har åbnet op for mange forskellige muligheder i det enkle og smukke rum. Det eneste, som klosterets bestyrelse har besluttet, at vi p.t. ikke kan tilbyde, er overnatninger. 

Men også dagligstuen, spisesalen og køkkenet er fortsat anvendelige i forbindelse med dags- og aftenarrangementer. Vi vil derfor gerne invitere menigheder og andre interesserede til at gøre brug af Hellig Kors Kloster til gudstjenester, møder, stilledage m.m.

Se også Tilbud om dagsretræter og pilgrimsvandringer...